Autorki i autorzy

Nasi eksperci

Projekt Uwaga na szkołę | Rozwiązania dla edukacji połączył ekspertów, praktyków i naukowców, zajmujących się na co dzień edukacją – z różnym doświadczeniem, z różnych instytucji i środowisk.
Z pomysłem i zaproszeniem wyszła Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego. Wspólnie określiliśmy wyzwania, a następnie w zespołach opracowaliśmy rozwiązania.

Urszula
Arciszewska

Koordynatorka programów w Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego, psycholog/żka społeczna, pedagog/żka kształcenia plastycznego i absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mama czwórki dzieci.

dr
Kinga
Białek

Polonistka i hebraistka, z pracą w szkole związana od 2007 roku. Od 2015 roku pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytecie Warszawskim jako dydaktyczka literatury i języka polskiego oraz tutorka. Współpracując z Instytutem Badań Edukacyjnych i Centralną Komisją Egzaminacyjną, miała okazję uczestniczyć w wielu projektach badawczych. Interesuje ją wszystko, co jest związane z nowoczesną, efektywną i  wartościową dydaktyką języka polskiego. Angażuje się w projekty związane z podnoszeniem jakości kształcenia nauczycieli.

Wioletta
Chodkowska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 97 w Warszawie. Uważa, że podstawą procesu uczenia się są relacje. Z Centrum Edukacji Obywatelskiej współpracuje od 2014 roku. Jest trenerką i mentorką w programie Szkoła Ucząca Się.

Agnieszka
Ciesielska

Nauczycielka języka polskiego, od ponad 20 lat związana z LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. I. Witkiewicza w Warszawie. Postutorka w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku powołana na członka Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy PAN. Współautorka programów nauczania języka polskiego oraz serii podręczników do nauki języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Doświadczona tutorka.

prof. ucz. dr
Grażyna
Czetwertyńska

Wykształcenie zdobyła na kierunku Filologia Klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim, kształciła się w zakresie dydaktyki, edukacji obywatelskiej i oceniania w Wielkiej Brytanii i w USA. Była dyrektorką programu „Szkoła z klasą” Centrum Edukacji Obywatelskiej i ekspertką wiodącą programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Włącz Polskę”. Autorka publikacji na temat metod nauczania, oceniania, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej. Uczy studentów na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i na studiach podyplomowych w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Prezeska Fundacji Kościuszkowskiej.

Anna
Dziama

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ponad dwadzieścia lat związana ze środowiskiem warszawskiej oświaty. Była nauczycielem, wychowawcą oraz zastępcą dyrektora I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska”. W latach 90. współtworzyła nowatorski program dydaktyczny i wychowawczy tej pierwszej niepublicznej szkoły w Polsce. Współpracując z Komitetem Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej wspierała uczniów w rozwijaniu zainteresowań i osiąganiu sukcesów w tych dziedzinach. Budowała zespoły nauczycielskie i zarządzała szkołami prowadzonymi przez Fundację Szkoły Społecznej w Warszawie – Wesołej. Od 2010 pracuje w Centrum Nauki Kopernik.

prof.
Michał
Federowicz

Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a wcześniej studia na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Kieruje Zespołem Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w Instytucie Filozofii i Socjologii (IFiS) PAN. W latach 1980-1984 wykonywał prace badawcze w Instytucie Lotnictwa. Od roku 1984 pracuje w IFiS PAN. W latach 1994-1995 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej: Cornell University, Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). W latach 2009-2017 dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

Oktawia
Gorzeńska

Absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Członkini Rady Programowej, a także doradczyni dyrektorów w projekcie Szkoła dla Innowatora MRPiT oraz MEiN. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego oraz Laboratorium Zmiany. Współinicjatorka platformy EduLab oraz ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Autorka poradników dla dyrektorów szkół z zakresu edukacji zdalnej i innowacji. Wspiera nauczycieli, dyrektorów oraz samorządy w procesie tworzenia i wdrażania strategii edukacyjnej zmiany, w tym w obszarze cyfryzacji.

prof. ucz. dr hab.
Mikołaj
Herbst

Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Specjalizuje się w badaniach z dziedziny ekonomii edukacji, rozwoju regionalnego i lokalnego, a także w analizie cykli koniunktury. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Kierownik i uczestnik projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Narodowe Centrum Nauki. W latach 2008-2009 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.

Aleksandra
Kujawska

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od ponad 20 lat związana z sektorem pozarządowym, w którym poza koordynacją projektów, prowadzi szkolenia — jest trenerką szkoleń stacjonarnych aktywnymi metodami nauczania w Polsce i poza jej granicami. Autorka scenariuszy szkoleń dot. ewaluacji, edukacji dorosłych, zarządzania czasem, wykorzystania aktywnych metod pracy w szkole. Od kilku lat związana z Fundacją Kościuszkowską w Polsce – tam nadzoruje prace merytoryczne nad programem Teaching English in Poland. Od 2021 zaangażowana w proces tworzenia Saskiej Szkoły Realnej.

Jolanta
Lipszyc

Dyrektorka LX LO w Warszawie od 1984 do 1990, gdzie eksperymentalnie wdrożono sześciostopniową skalę ocen, indywidualne toki nauczania, obozy naukowe, zimowe szkoły, studia równocześnie z nauką w liceum dla wybitnych uczniów i znacznie rozluźniono system klasowo-lekcyjny, co w 1990 r. umożliwiono całej Polsce. Założycielka i dyrektorka autorskiego LXIV LO im. Witkacego w Warszawie od 1990 do 2006. Dyrektorka Biura Edukacji w Warszawie od 2007 do 2011.

Ula
Malko

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS, podyplomowe studia trenerskie, jest także certyfikowaną mediatorką. Od ponad 10 lat wspiera nauczycieli w lepszym rozumieniu potrzeb rozwojowych dzieci i procesów związanych z dynamiką grupy. Pracuje także z zespołami nauczycieli, by przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz wzmacniać między nimi współpracę. Przez dwa lata prowadziła sieć dla nauczycieli podstawówek. Wspiera merytorycznie kadry pracujące z dziećmi w różnych formach edukacyjnych (kolonie, zajęcia dodatkowe). Współprowadzi Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Bliskie Miejsce, a także współpracuje z Fundacją Rozwoju Dzieci oraz Fundacją Wolna Szkoła.

Alicja
Pacewicz

Ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa. Współzałożycielka i ekspertka Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji Szkoła z Klasą, które rozwijają kompetencje obywatelskie i wspierają polskie szkoły oraz nauczycieli w skutecznej i nowoczesnej edukacji. Współautorka programów edukacyjnych, podręczników do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, oraz publikacji metodycznych i szkoleniowych. Ekspertka edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, kulturalnej i międzykulturowej, medialnej i cyfrowej, a także nowoczesnych metod nauczania i uczenia się. Współorganizatorka międzynarodowych programów edukacyjnych, w tym Networking European Citizenship Education. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Laura
Piotrowska

Absolwentka wydziału historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacji niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nauczycielka historii i wos, trenerka, coach. Współpracuje z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prowadzi warsztaty na temat oceniania kształtującego, metod wspierających rozwój kompetencji proinnowacyjnych, edukacji alternatywnej w zakresie pedagogiki waldorfskiej, szkolenia z obszaru przywództwa edukacyjnego.

Jarosław
Pytlak

Nauczyciel przyrody, chemii i biologii. Od 30 lat dyrektor placówek Społecznego Towarzystwa Oświatowego na warszawskim Bemowie, obecnie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Laureat Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy (2017) oraz Nagrody im. prof. Romana Czerenckiego (2019). Autor wielu nowatorskich rozwiązań metodycznych, programów szkolnych i podręczników. Uważny obserwator i komentator polskiej edukacji, prowadzący od lat popularny blog „Wokół szkoły” (www.wokolszkoly.edu.pl).

prof. ucz. dr hab.
Jacek
Pyżalski

Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca i kierownik ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, tj. ECIP, EU Kids Online, ySkills, Lights4Violence. Reprezentant Polski w czterech akcjach COST Europejskiej Fundacji Nauki. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, m. in. nagrodą im. prof. Tomasza Hofmokla w kategorii „Społeczeństwo Informacyjne” (NASK), nagrodą na stulecie UAM Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce). Trzykrotnie znalazł się na liście 100 osób, które zostały wyróżnione za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.

Magdalena
Radwan-Röhrenschef

Socjolog edukacji, prezes Fundacji Dobrej Edukacji, która prowadzi Szkołę Edukacji PAFW i UW. W Szkole Edukacji pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Collegium Invisibile. Pracowała w Instytucie Badań Edukacyjnych jako liderka Zespołu Badań Nauczycieli – kierowała badaniem czasu pracy nauczycieli (2012), była członkiem zespołu badania OECD TALIS (2009 i 2013).

Aleksandra
Saczuk

Ekspertka ds. edukacji, trenerka, autorka materiałów edukacyjnych i programów szkoleń. Przez lata tworzyła i prowadziła programy edukacyjne i społeczne w Fundacji Szkoła z Klasą i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Doświadczenie zdobywała również w konsultingu, pracując na uczelni i w administracji publicznej – polskiej i francuskiej. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w obszarze CSR-u i Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Prezeska Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego (od 2020 r.), Członkini Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej działającego przy NIAiU (od 2019 r.) i Prezydium Koalicji Otwartej Edukacji (w latach 2018-2019).

Dominika
Siedlecka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teatralnej  im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji uczy języka polskiego i WOK-u teatralnego, prowadzi też szkolną grupę teatralną. Jest aktywną uczestniczką wielu festiwali filmowych.

dr
Michał
Sitek

Socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych, w którym w latach 2009-2017 był zastępcą dyrektora ds. badawczych, a obecnie kieruje Zespołem Badań Międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Central European University. Autor publikacji dotyczących edukacji, opieki zdrowotnej i administracji publicznej. Jest członkiem polskiego zespołu badania OECD PISA oraz krajowym koordynatorem badań TIMSS 2019 i PIAAC 2022.

Mirosław
Skrzypczyk

Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach. Organizator i koordynator licznych projektów edukacyjno-artystyczno-społecznych poświęconych m.in. tematyce żydowskiej. Laureat Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” (2018). Autor, współautor, redaktor książek, m.in. „Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć”, „Wieża Dawida. Chasydzi lelowscy”, „Uczymy dalej. Roman Czernecki i jego szkoły w Słupi i Szczekocinach”.

Agata
Łuczyńska

Ekspertka edukacyjna, socjolożka. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Szkoła z Klasą. Od ponad 12 lat wprowadza do szkół nowe trendy i innowacyjne programy edukacyjne. Interesuje ją wpływ przestrzeni na uczenie się i nauczanie i wykorzystanie nowych mediów w edukacji. Promuje model otwartej szkoły, która uczy odpowiedzialności, współpracy, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Wielokrotnie odznaczana za swoją działalność na rzecz innowacyjnej edukacji (Digital Shaper 2018 w kategorii edukacja, New Europe 100 w 2014).

Sylwia
Żmijewska-Kwiręg

W Centrum Edukacji Obywatelskiej pracuje od 2001 roku. Nauczycielka wiedzy o społeczeństwie. Współautorka i redaktorka programu nauczania i podręcznika do wiedzy o społeczeństwie (seria KOSS), programu nauczania do ekonomii w praktyce, publikacji metodycznych dla nauczycieli realizujących projekty edukacyjne, scenariuszy zajęć, programów warsztatów i artykułów o tematyce obywatelskiej. Od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami, którym z edukacją (także obywatelską) jest po drodze (m.in. Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Europejskim Centrum Solidarności, Teatrem Powszechnym, Stowarzyszeniem Era Nowe Horyzonty, Fundacją Szkoła z klasą, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń itp.).

prof. ucz. dr hab.
Małgorzata
Żytko

Pedagog, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini ATEE (Association for Teacher Education in Europe) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne), Warszawskiej Rady Edukacyjnej przy Prezydencie m.st. Warszawy, ekspertka OECD w zakresie wczesnej edukacji, NIAU (Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki). Autorka lub współautorka licznych publikacji z zakresu problematyki edukacyjnej oraz koordynatorka wielu grantów międzynarodowych.