Czas na szkołę dobrych relacji - piktogram materiału

Czas na szkołę dobrych relacji

Edukacja to relacja – rozwijanie umiejętności, postaw, wiedzy i wartości opiera się na relacjach z innymi. Dobre relacje otwierają nowe możliwości i wyzwalają nowe zdolności, złe – tłumią je. Jak tworzyć dobrą atmosferę w szkole, poczucie więzi, zaufania, bezpieczne środowisko? Praca w grupach, zespołach, wspólne wyjazdy i projekty, praca z błędem, dobry wychowawca i podwójne wychowawstwo – to tylko wybrane sposoby naszych ekspertów i praktyków.    

Polska szkoła powinna w większym niż dotąd stopniu skupiać się na budowaniu dobrych relacji między uczniami, między nauczycielami a dziećmi, a także ich rodzicami. Sieć wzajemnych kontaktów i wsparcia tworzy dobry klimat do nauki, wzmacnia motywację. Pokazujemy, że to jest możliwe.


Edukacja to relacja

Wszystkie materiały:

Czas na szkołę dobrych relacji - piktogram materiału
Czas na szkołę dobrych relacji
Więcej
Już wkrótce
Czas na szkołę kompetencji - piktogram materiału
Czas na szkołę kompetencji
Więcej
Już wkrótce
Czas na szkołę wspólnoty nauczycieli - piktogram materiału
Czas na szkołę wspólnoty nauczycieli
Więcej
Już wkrótce
Pobierz materiał:
Dla wszystkich szukających rozwiązań dla edukacji
Pobierz
Pobierz materiał:
Dla nauczycieli, dyrektorów
Pobierz