Czas na szkołę kompetencji - piktogram materiału

Czas na szkołę kompetencji

Młodzi ludzie muszą sporo wiedzieć, ale przede wszystkim powinni być gotowi do rozwiązywania problemów, krytycznego i kreatywnego myślenia oraz współpracy z innymi. Jak rozwijać kompetencje kluczowe w edukacji humanistycznej, na przedmiotach ścisłych? Jak sprawić, żeby szkoła odpowiadała na wyzwania współczesności?

Potrzebujemy szkoły kompetencji, a nie tylko wiadomości – kompasu edukacyjnego, który wspiera dzieci i młodzież w świadomym wyborze własnej drogi i w odnalezieniu się w zmieniającym się świecie. Dajemy wskazówki, jak je rozwijać.

Czas na szkołę kompetencji

Wszystkie materiały:

Czas na szkołę dobrych relacji - piktogram materiału
Czas na szkołę dobrych relacji
Więcej
Już wkrótce
Czas na szkołę kompetencji - piktogram materiału
Czas na szkołę kompetencji
Więcej
Już wkrótce
Czas na szkołę wspólnoty nauczycieli - piktogram materiału
Czas na szkołę wspólnoty nauczycieli
Więcej
Już wkrótce
Pobierz materiał:
Dla wszystkich szukających rozwiązań dla edukacji
Pobierz
Pobierz materiał:
Dla nauczycieli, dyrektorów
Pobierz