Czas na szkołę wspólnoty nauczycieli - piktogram materiału

Czas na szkołę wspólnoty nauczycieli

Aby w dzisiejszym świecie skutecznie uczyć dzieci i młodzież, nie wystarczy jedna osoba, potrzeba całej wspólnoty osób, dla których edukacja jest ważna. Szkoła powinna stawać się wspólnotą praktyki nauczycielskiej. Jak ją tworzyć? Jak inspirować nauczycieli i nauczycielki do wzajemnego uczenia się i wspierać ich rozwój zawodowy? Jaka jest w tym rola dyrektora? 

Wobec wyzwań zmieniającego się świata i zmieniającej się szkoły nauczyciele w wielu przypadkach pozostają bezradni i sami. Pokazujemy, jak krok po kroku wprowadzać spotkania i superwizje nauczycielskie, obserwacje koleżeńskie, współnauczanie. To sposoby na to, by budować szkołę, która jest wspólnotą: nauczycieli, uczącą się, wzajemnego wsparcia.


Czas na szkołę wspólnoty nauczycieli

Wszystkie materiały:

Czas na szkołę dobrych relacji - piktogram materiału
Czas na szkołę dobrych relacji
Więcej
Już wkrótce
Czas na szkołę kompetencji - piktogram materiału
Czas na szkołę kompetencji
Więcej
Już wkrótce
Czas na szkołę wspólnoty nauczycieli - piktogram materiału
Czas na szkołę wspólnoty nauczycieli
Więcej
Już wkrótce
Pobierz materiał:
Dla wszystkich szukających rozwiązań dla edukacji
Pobierz
Pobierz materiał:
Dla nauczycieli, dyrektorów
Pobierz